Have a Question? Get In Touch

Clinic Address

Integrity Healthcare Clinic, 151/3, Shipra Path, Mansarovar Sector 7, Shipra Path, Barh Devariya, Mansarovar, Jaipur

Fortis Escorts Hospital, Jaipur

Jawahar Lal Nehru Marg, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017

Email: dr.c.p.tanwar@gmail.com

Phone: 7727806567

Consultation Timing

Monday – Saturday : 9:30 AM - 4:30 PM

Sunday : Closed